Madeni Yağlar Nedir ?

Madeni yağlar; değişik viskozite oranlarındaki baz yağlardan birisidir. Ürünlerden beklenilen özelliklere göre seçilir ve çeşitli katkı maddelerinin de karıştırılması ile elde edilmektedir. Baz yağ, ham yağdan yani doğal yağdan rafine edilmektedir. Petrol ürünüdür. Baz yağlar iki çeşide ayrılmaktadır. Madeni yağ da, bunlardan birisidir. Diğeri ise, sentet ik yağlardır.

Madeni Yağların İşlevleri

Yağların esas görevleri, yüzeyler arasındaki sürtünmeleri azaltarak, parçaların daha kolay hareketlerini sağlamaktır.

Madeni Yağların Elde Edilişi

Ham petrol rafinerilerde işlenerek, sonucunda madeni yağlar ya da diğer adıyla mineral yağlar oluşur. Sonra tekrar işlemden geçirilerek baz yağlar elde edilmektedir. Bu yağlarsa, viskozitelerine göre sınıflandırılmaktadır. Yani kısacası; bütün madeni yağların direkt, doğrudan elde edilmesi mümkün değildir. Farklı viskozitede baz yağlara, söz konusu üründen beklenilen özelliklere uygun seçilmiş çeşitli katkı maddelerinin eklenir. Daha sonra karıştırılmasıyla da, madeni yağlar elde edilmektedir. Piyasada birçok marka ve cinslerden madeni yağ satılmaktadır. İşte burada; bütün madeni yağların hammaddesi aynıysa bu yağların farkının ne olduğu sorusu akla gelir. Bir sebebi, kullanılan baz yağın kimyasal özelliklerinde farklılık olmasıdır. Diğer bir sebebi ise, kullanılan katkıların cins ve miktarlarının farklı olmasıdır. Mineral baz yağlar; kimyasal yapısı yönünden, üç gruba ayrılır. Bunlar; alifatikler, aromatikler ile alifatik ve aromatiktiklerdir.